Gravide og nybagte mødre

Gravide og nybagte mødre

Vi tilbyder udredning og behandling af gravide og nybagte mødre med en forståelse af de tidsmæssige og praktiske begrænsninger, som følger med det at være gravid eller have et nyfødt barn.

Tilbuddet dækker udredning og behandling hos psykiater, hvor der tages højde for gældende retningslinjer om behandling af gravide og ammende.

Vi ved, at du ofte har begrænset tid, kun kan tale med os på bestemte tidspunkter af døgnet og måske skal håndtere dine problemstillinger inden for en kort tidshorisont inden termin – og det tager vi højde for.

Netpsykiaterne samarbejder med psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland og kan som led i det samarbejde henvise til specialiseret psykologbehandling, der kan foregå i et tæt samarbejde med psykiater fra Netpsykiaterne.

Vi regulerer medicin og udreder for alle psykiske sygdomme, herunder depression, angst, PTSD, bipolar lidelse, psykose og personlighedsforstyrrelse.

Vi tilbyder videoterapi for alle psykiatriske sygdomme, herunder specialiseret behandling af PTSD, sygdomsangst, depression…

Vi tilbyder udredning og behandling af gravide og nybagte mødre med en forståelse af de tidsmæssige og praktiske begrænsninger, som følger med det at være gravid eller have et nyfødt barn.

Vi behandler ikke misbrug, men behandler patienter, der har haft et misbrug af psykoaktive stoffer.

Diagnostisk udredning: Forudsætningen for god behandling er, at man har fået udredt sine psykiske problemer. På basis af en eller flere samtaler med din psykiater, stiller vi en diagnose og laver en plan for behandling i samråd med dig. Udredning kan, ud over samtale, indebære, at du skal udfylde nogle spørgeskemaer, eller at vi taler med både dig og dine pårørende. Dette tilrettelægges individuelt.  Om udredning kan klares på en eller flere samtaler afhænger af kompleksiteten af dine problemer. Alle behandlingsforløb starter med minimum en udredningssamtale, da psykiateren ellers ikke har tilstrækkeligt med informationer til at kunne lave en behandlingsplan. En udredningssamtale tager 45 minutter.

Medicinregulering:  Mange psykiatriske problemstillinger kan afhjælpes helt eller delvist med medicin. Vi behandler ikke med medicin alene. Du vil også modtage information om din sygdom, hvordan behandlingen virker og hvordan du forebygger forværring etc. I mange tilfælde kan det være en fordel at supplere medicin med psykoterapi. En samtale med sigte på medicinregulering eller information om din sygdom og dens behandling (psykoedukation) er 15-20 minutter pr. gang.

Krisesamtaler: En krisesamtale er en 45 minutter lang samtale over video, hvor du taler med en psykolog eller psykiater, der er uddannet til at hjælpe personer i krise. En krisesamtale er ikke en del af et behandlingsforløb, og den du taler med, kender dig ikke i forvejen. 

 Psykoterapi: En række psykiske problemer kan enten helt afhjælpes med psykoterapi eller ved en kombination af psykoterapi og medicin. I samarbejde med Traumeklinikken tilbyder vi videoterapi for en række psykiske problemer bl.a. angst, depression, mani, sygdomsangst, OCD, personlighedsforstyrrelse, PTSD, sorg, belastningsreaktioner og nogle former for psykose. Vi tilbyder ikke psykoterapi til personer med et aktivt misbrug, men behandler gerne patienter, der har haft et misbrug af psykoaktive stoffer tidligere. Psykoterapien kan foregå individuelt eller i gruppe, hvor I kan drage nytte af hinandens erfaringer.  

Skriv til psykiateren eller psykologen: Hvis du går i psykoterapi hos Netpsykiaterne kan du tilkøbe dig et abonnement, hvor du kan skrive med din psykoterapeut, så meget du vil mellem samtalerne. Det kan være en god måde at støtte din udvikling mellem samtalerne og dermed skabe bedre og hurtigere forandringer.

Andre ydelser: Udfærdigelse af lægeerklæringer, bl.a. statusattester og speciallægeerklæringer, telefonisk rådgivning af lægelige samarbejdspartnere, e-mailkonsultationer, pårørendesamtaler og telefonkonsultationer.

Står du i en akut opstået situation, hvor du har behov for at tale med nogen for at håndtere en akut opstået krisereaktion? Så kan Netpsykiaterne hjælpe dig.

Vi tilbyder krisesamtaler inden for 24 timer.

En krisesamtale er en 45 minutter lang samtale over video, hvor du taler med en psykolog eller psykiater, der er uddannet til at hjælpe personer i krise.

En krisesamtale er ikke en del af et behandlingsforløb, og den du taler med, kender dig ikke i forvejen.  Krisesamtalen kan bruges til at håndtere umiddelbare reaktioner efter du har oplevet noget chokerende eller traumatisk. Vi hjælper dig fx til at finde ro, håndtere de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner og afklare dine handlemuligheder på den korte bane.

En krisesamtale kan IKKE bruges til at få stilet en diagnose, at få psykoterapi eller få udskrevet medicin.

Netpsykiaterne forbeholder sig retten til at vejlede dig undervejs i samtalen om, hvad samtalen kan bruges til, og hvor du evt. finder anden assistance, som klinikken ikke tilbyder som led i en krisesamtale.

Du booker en krisesamtale ved at ringe til os på tlf. 52119412. Ved samtalen tilbydes du en tid inden for 24 timer. Samtalen kan finde sted i tidsrummet 7-20.

Du skal inden samtalen:

  • Betale ved tilsendte faktura.
  • Tjekke din internetforbindelse, dit kamera og din mikrofon ud fra instruktioner i e-mail fra Traumeklinikken
  • Vi anbefaler, at du har tjekket dit tekniske udstyr inden samtalen (evt. med hjælp fra os info@traumeklinikken.dk), da tekniske problemer under selve samtalen ikke vil kunne udløse forlængelse af samtalen eller at betalingen refunderes.
  • Du er først garanteret en samtaletid, når du har betalt.
  • Du kan aflyse din samtale indtil 12 timer før.

Ved en videokonsultation taler du med din læge på en sikker videoforbindelse. Videokonsultationer giver dig mulighed for behandling når og hvor, det passer dig – også når du er på farten. Det giver sammenhæng og stabilitet, at du kan fortsætte hos den samme behandler, uanset om du rejser eller flytter. Se mere her.

Du kan booke en tid i vores krypteret booking system, terapeutbook ved at trykke her. Seneste 48 timer før (mindre ved krisesamtale) modtagere du et link til videoforbindelsen og de tekniske info. Senest 24 timer før skal forbindelsen og udstyret være tjekket og betalingen være overført.

Vi tilbyder udredning og behandling af gravide og nybagte mødre med en forståelse af de tidsmæssige og praktiske begrænsninger, som følger med det at være gravid eller have et nyfødt barn.

Tilbuddet dækker udredning og behandling hos psykiater, hvor der tages højde for gældende retningslinjer om behandling af gravide og ammende.

Vi ved, at du ofte har begrænset tid, kun kan tale med os på bestemte tidspunkter af døgnet og måske skal håndtere dine problemstillinger inden for en kort tidshorisont inden termin – og det tager vi højde for.

Netpsykiaterne samarbejder med psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland og kan som led i det samarbejde henvise til specialiseret psykologbehandling, der kan foregå i et tæt samarbejde med psykiater fra Netpsykiaterne.